Tài liệu

Nơi cập nhật, cung cấp những thông tin mới nhất về các quy định, nghị định nuôi yến trong nhà tại tất cả các địa phương. Chia sẽ những tài liệu hay và mới nhất về kỹ thuật dẫn dụ chim yến tại Việt Nam.
 Nghị định 13/2020/NĐ-CP nói về Quản lý nuôi chim yến

Nghị định 13/2020/NĐ-CP nói về Quản lý nuôi chim yến

Đầu năm 2020, VPCP đã ban hành Nghị định 13/2020/NĐ-CP, hướng dẫn chi tiết về Luật Chăn Nuôi. Trong đó, Điều 25 nói về Quản lý nuôi chim yến (dẫn dụ chim yến). Cụ thể các Quy định về vùng nuôi chim yến, và Những quy định đối với các cơ sở nuôi chim yến.

An Giang - Bãi bỏ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND về Quản lý nuôi yến

An Giang - Bãi bỏ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND về Quản lý nuôi yến

Theo đó, Ngày 13 tháng 4 năm 2020, UBND Tỉnh An Giang ra quyết định số 17/2020/QĐ-UBND về việc " Bãi bỏ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND về Quản lý nuôi yến trên địa bàn tỉnh An Giang" đã ban hành vào tháng 11 năm 2018.