Văn bản pháp luật nghề yến

Nơi cập nhật, cung cấp những thông tin mới nhất về các quy định, nghị định nuôi yến trong nhà tại tất cả các địa phương. Chia sẻ những tài liệu, sách hay và mới nhất về kỹ thuật dẫn dụ chim yến tại Việt Nam.
Công văn số 144/TY-TYCĐ của cục Thú Y về hướng dẫn giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu

Công văn số 144/TY-TYCĐ của cục Thú Y về hướng dẫn giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu

Công văn số 144/TY-TYCĐ của cục Thú Y về hướng dẫn giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu

Công văn số 84/TY-DT của cục Thú Y về hướng dẫn giám sát dịch bệnh trên chim yến để xuất khẩu

Công văn số 84/TY-DT của cục Thú Y về hướng dẫn giám sát dịch bệnh trên chim yến để xuất khẩu

Công văn số 84/TY-DT của cục Thú Y về hướng dẫn giám sát dịch bệnh trên chim yến để xuất khẩu

Nghị quyết số 04/2023/NQ- HĐND tỉnh Bình Thuận về Quy định vùng cấm nuôi chim yến

Nghị quyết số 04/2023/NQ- HĐND tỉnh Bình Thuận về Quy định vùng cấm nuôi chim yến

Theo thống kê của Sở NN & PTNT, tính đến đầu năm 2023, toàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 1.425 cơ sở nuôi yến lấy tổ. Trong đó huyện Bắc Bình 321 cơ sở, Hàm Thuận Bắc 315 cơ sở, Đức Linh 335 cơ sở, Tuy Phong 84 cơ sở,… Nghị quyết số 04/2023/NQ- HĐND về Quy định vùng cấm nuôi yến tại Bình Thuận

Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND quy định về vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND quy định về vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nhận thấy, hoạt động nuôi yến tại các khu dân cư đã gây bức xúc của những hộ dân xung quanh, gây ảnh hưởng môi trường, cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Do đó, trong cuộc họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X vừa qua đã thông qua nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND quy định về vùng được phép nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước.