Tài liệu

Nơi cập nhật, cung cấp những thông tin mới nhất về các quy định, nghị định nuôi yến trong nhà tại tất cả các địa phương. Chia sẻ những tài liệu hay và mới nhất về kỹ thuật dẫn dụ chim yến tại Việt Nam.
Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Bến Tre

Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Bến Tre

Nghị quyết này quy định khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi (sau đây viết tắt là khu vực không được phép chăn nuôi), quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Quy định mới nhất về nuôi chim yến tỉnh Đắk Nông

Quy định mới nhất về nuôi chim yến tỉnh Đắk Nông

Điều 1. Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 1. Khu vực không được phép chăn nuôi (các loại vật nuôi gồm: gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi; trừ loại vật nuôi làm cảnh, loại vật nuôi trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường) là khu vực thuộc nội thành của thành phố Gia Nghĩa, các thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Phụ lục 1 đính kèm.

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý nuôi chim yến của tỉnh Tây Ninh

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý nuôi chim yến của tỉnh Tây Ninh

Nhằm chủ động kiểm soát và có biện pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề nêu trên, trong khi chờ các quy định của Trung ương hướng dẫn về quản lý nuôi chim yến, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau đây:

Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định

Điều 3. Các vùng tạm thời không được phép xây dựng mới nhà yến Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định chấp hành tạm thời ngừng xây mới, mở rộng, nâng cấp nhà nuôi yến cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định vùng nuôi chim yến tại các vùng cụ thể như sau: 1. Thành phố, thị xã, huyện:

Quy định tạm thời về quản lý dẫn dụ và gây nuôi chim yến của tỉnh Bình Thuận

Quy định tạm thời về quản lý dẫn dụ và gây nuôi chim yến của tỉnh Bình Thuận

Các tổ chức, cá nhân chỉ được phép xây dựng, phát triển cơ sở dẫn dụ và gây nuôi chim yến khi đảm bảo các điều kiện như sau: 1. Ở các xã ngoại thành thành phố Phan Thiết, các xã ngoại thị thị xã La Gi và các xã thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh. ...

Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Tiền Giang

Quy định mới nhất về nuôi chim yến tại tỉnh Tiền Giang

Khu vực không được phép chăn nuôi 1. Các phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Tiền Giang. Riêng huyện Tân Phước: khu phố 1...